Open Beelden API

Deze harvesting API geeft toegang tot de Open Beelden metadata en links naar afspeelbare content

Open Beelden is een open mediaplatform dat online toegang biedt tot audiovisueel archiefmateriaal om creatief hergebruik te stimuleren. Alle media-items en hun beschrijvingen (metadata) zijn toegankelijk via deze Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) API. Hierdoor kunnen derden op een gestructureerde manier toegang krijgen tot Open Beelden.

Meer informatie over het gebruik van de API is te vinden op de website.