2007-11-23T23:29:50+00:00
xsd:dateTime
2022-03-18T16:44:50+00:00
xsd:dateTime
approved
2021-02-08T18:18:54+00:00
xsd:dateTime
2007-11-23T23:29:50+00:00
xsd:dateTime
89004
xsd:long
politicus Nicaragua, president
Chamorro, Violeta
Chomorro, Violeta
Violeta Chamorro
Violeta Barrios de Chamorro
Chamorro, Violeta
Barrios de Chamorro, Violeta