78166
xsd:long
2013-01-14T12:58:00+00:00
xsd:dateTime
2007-11-23T22:19:00+00:00
xsd:dateTime
2022-03-18T21:31:20+00:00
xsd:dateTime
approved
2007-11-23T22:19:00+00:00
xsd:dateTime
politicus/diplomaat Israƫl, premier
Argov, Shlomo
Shlomo Argov
Argov, Shlomo