172065
xsd:long
2007-11-24T18:35:37+00:00
xsd:dateTime
astronaut China
2019-02-07T13:37:04+00:00
xsd:dateTime
approved
2022-03-18T09:30:44+00:00
xsd:dateTime
2007-11-24T18:35:37+00:00
xsd:dateTime
Yang Liwei
Yang, Wei Li
Yang Liwei