2020-10-12T20:55:35+00:00
xsd:dateTime
2023-06-30T13:11:04+00:00
xsd:dateTime
2018-10-15T10:41:37+00:00
xsd:dateTime
approved
1711664
xsd:long
afname van het inwoneraantal in een bepaald land of gebied @nl
bevolkingskrimp @nl
populaition decline @en
demografische krimp @nl
krimpgebieden @nl
bevolkingsdaling @nl
krimpregio's @nl
krimpregio @nl
krimpgebied @nl
populaition decline @en
bevolkingskrimp @nl