2022-03-18T12:47:13+00:00
xsd:dateTime
approved
2007-11-24T09:04:37+00:00
xsd:dateTime
2007-11-24T09:04:37+00:00
xsd:dateTime
politicus Ivoorkust premier
2021-02-08T18:18:45+00:00
xsd:dateTime
139223
xsd:long
Ouattara, Alassane Dramane
Ouattara, Alassane Dramane
Alassane Dramane Ouattara
Ouattara, Alessane Dramane