2007-11-24T04:16:16+00:00
xsd:dateTime
117687
xsd:long
2007-11-24T04:16:16+00:00
xsd:dateTime
2015-04-14T15:22:36+00:00
xsd:dateTime
approved
2022-03-18T18:23:16+00:00
xsd:dateTime
filmregisseur
Kazan, Elia
Kazan, Elia
Elia Kazan