OpenSKOS logo OpenSKOS: Simple Knowledge Organization System Repository

06G gezondheid

Institution:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Set:
Gemeenschappelijke Thesaurus Audiovisuele Archieven
URI:
http://data.beeldengeluid.nl/gtaa/24858
SKOS Class:
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

inScheme

LexicalLabels

skos:prefLabel

Notations

skos:notation

DocumentationProperties

skos:historyNote

SemanticRelations

skos:narrower

MappingProperties

Alternative formats