OpenSKOS logo OpenSKOS: Simple Knowledge Organization System Repository

Programmatitels

Institution:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Set:
Beeld en Geluid Thesaurus assen voor intern gebruik
URI:
http://data.beeldengeluid.nl/nongtaa/Programmatitels
SKOS Class:
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme

LexicalLabels

Notations

DocumentationProperties

SemanticRelations

MappingProperties

Alternative formats